10 redenen om voor het Abdij-internaat te kiezen!

1.   een eigen pedagogisch project, met duidelijk uitgesproken visie

2.   intensieve studiebegeleiding met graadgerichte studiemethoden

3.   persoonlijkheidsvorming en ontplooiingskansen met ruime aandacht
     

4.   zinvolle ontspanning, die de meervoudige intelligentie prikkelt en          
      regelmatig thematische ontspanning


5.   duidelijke structuur en een vast dagritme

6.   normen en waardenopvoeding, zelfstandigheid en creativiteit

7.   een open dialoog met de ouders

8.   enthousiaste begeleiding

9.   hartje Limburg met een groene omgeving

10. ruime aandacht voor sensibilisering tot meertaligheid
      
Visietekst én filmpje waarin we onszelf voorstellen